sk

Registrácia na školenie "Intro to Apple Security"

Podrobnosti o školení

Vydanie
Cena 900 EUR (vrátane DPH)

Údaje účastníka

Faktúra alebo účtenka

Chcem dostať faktúru (firma) Chcem obdržať účtenku (fyzická osoba)

Kontaktná osoba

Účastník Iná osoba

Iné