en

macOS Architecture and Automation

"Architektura i automatyzacja macOS" to autorski 160-godzinny (rozbity na 20 dni szkoleniowych) weekendowy kurs realizujący dwa cele: zapoznanie uczestników z architekturą macOS oraz możliwościami jak najbardziej efektywnego wykorzystania poszczególnych jej elementów w kontekście automatyzacji pracy. Dodatkowym walorem jest przygotowanie pod kątem egzaminu Apple Device Support (9L0-3023-ENU) i uzyskania certyfikacji Apple Certified Support Professional. Podstawowy zakres tematyczny obejmuje zarówno zagadnienia interesujące dla użytkownika końcowego (Time Machine, Spotlight czy iCloud), jak i odbiorcę profesjonalnego (pozyskiwanie logów, sekwencja startowa, bezpieczeństwo). Część poświęcona automatyzacji pracy obejmuje standardowe dla platformy Mac technologie takie jak Open Scripting Architecture i AppleScript, skrypty powłoki, jak również nowo wprowadzane Skróty czy najbardziej zaawansowane rozwiązania i technologie pochodzące od dostawców zewnętrznych.

Cele szkolenia

 • znajomość wbudowanych w platformy Apple technologii i narzędzi systemowych
 • zapoznanie się z architekturą odpowiedzialną za bezpieczeństwo i prywatność
 • nauka nie tylko konkretnych procedur i kombinacji, ale przede wszystkim tego jak je zaprojektowano i dlaczego — by płynnie i twórczo korzystać z nich na co dzień
 • wskazanie nowości wprowadzanych w kolejnych wersjach macOS, ich ról oraz tego jak wkomponowują się w większą całość i możliwości platformy
 • umiejętność samodzielnego przygotowywania rozwiązań automatyzacyjnych w oparciu o wbudowane oraz zewnętrzne narzędzia
 • zdolność do sprawnego "skomponowania" rozwiązania z różnych oferowanych elementów i aplikacji wbudowanych macOS oraz aplikacji i rozwiązań dostawców trzecich

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie umiał

 • tworzyć skrypty AppleScript
 • korzystać z wbudowanego w macOS narzędzia Automator
 • korzystać z wbudowanego w macOS narzędzia Skróty
 • samodzielnie przygotować proste skrypty powłoki
 • samodzielnie ustalić, czy aplikacja dostarcza wbudowany słownik AppleScript i jak z niego korzystać
 • poprawić swoją codzienną produktywność poprzez odpowiednią rekonfigurację swojego maca
 • korzystać z mechanizmu UI scripting
 • wskazać oraz odpowiednio reagować na wprowadzane w najnowszych wersjach macOS zmiany dot. automatyzacji
 • łączyć ze sobą różne technologie automatyzacyjne dostępne dla platformy macOS i nie tylko
 • przygotowywać skrypty związane z administracją komputerami Mac
 • przygotowywać proste Skróty dla Maca
 • przygotowywać proste Skróty dla iPhone'a/iPada
 • definiować okoliczności, w jakich dany skrót lub skrypt powinny zostać uruchomione

Adresaci szkolenia

 • profesjonaliści IT
 • konsultanci technologiczni
 • technicy i administratorzy systemów macOS
 • specjaliści działów help desk
 • profesjonaliści zainteresowani uzyskaniem certyfikacji Apple
 • użytkownicy, którym zależy na znaczącej poprawie wydajności pracy
 • użytkownicy mierzący się na co dzień z powtarzalnymi, wymagającymi koncentracji czynnościami

Wymagania wstępne

 • zalecana podstawowa znajomość środowiska macOS, pracy z urządzeniami iPhone oraz iPad
 • zalecana znajomość języka angielskiego
 • dostęp do komputera Mac pracującego pod kontrolą macOS Sonoma

Zakres tematyczny

 • Architektura macOS
 • Sprzęt
 • Podstawy pracy ze środowiskiem
 • Instalacja i konfiguracja
 • Bezpieczeństwo i prywatność
 • Konta użytkowników
 • Przechowywanie danych
 • Zarządzanie danymi
 • Aplikacje i procesy
 • Sieci
 • Sprzęt
 • Automatyzacja
 • Apple Events
 • AppleScript
 • Automator
 • Skróty
 • Stałe, zmienne i aplikacje
 • Podejmowanie decyzji
 • Pętle
 • Typy danych
 • Praca z plikami
 • Słowniki i różne możliwości skryptowania aplikacji
 • Skryptowanie interfejsu użytkownika
 • Narzędzia i rozwiązania zewnętrzne
 • Inne języki skryptowe
 • Skryptowanie popularnych aplikacji

Przygotowuje pod kątem

Czas trwania

 • 160 godzin

Terminy spotkań

 • 25-26 listopada 2023 r.
 • 9-10 grudnia 2023 r.
 • 13-14 stycznia 2024 r.
 • 10-11 lutego 2024 r.
 • 2-3 marca 2024 r.
 • 6-7 kwietnia 2024 r.
 • 11-12 maja 2024 r.
 • 15-16 czerwca 2024 r.
 • 13-14 lipca 2024 r.
 • 24-25 sierpnia 2024 r.

Pricing

 • EUR 5000 (incl. VAT)